Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR?

2014-01-30 08:35 Leif Erlingsson
Skriv ut

Varför BLOCKERAR intelligentian LÖSNINGAR på mänsklighetens problem?  (T.ex. genom att låtsas inte se eller höra, att vägra erkänna innebörd.  Genom att helt enkelt låtsas inte förstå samtidigt som den som förstår utmålas som felaktig, ond, o.s.v..)

Att jag alls år 2005 startade (alternativ, godkänd stavning) "Intelligentsians blockering" bloggen ( http://blog.lege.net/ ) var för att jag ur djupet av mitt inre kände frustration över vad jag redan då såg.  Att människor SABOTERAR för varandra snarare än hjälper varandra.

Sedan dess har jag blivit helt klar över att det är en bortförklaring att orsaken härtill skulle vara inbördes strid om överlevnad kring begränsade resurser.  Hur vet jag det?  Jag vet det eftersom även begränsningarna är skapade genom BLOCKERING av lösningar som skulle lyfta bort begränsningarna.  (Gäller energi, mat och mycket annat.  Det är t.ex. desinformation att vetenskapen skulle ha motbevisat s.k. fri energi, för verkligheten är den motsatta vilket alla som vill veta lätt kan verifiera.)

Vad blir den naturliga följdfunderingen av ovanstående?  Ja, naturligtvis att det är människan som "är problemet".  Detta då det ju till synes är människan som blockerar lösningarna.  Och den naturliga lösningen på detta att det till synes är människan som "är problemet" är naturligtvis att undanröja människan...

Nu blir det djupare och svårare att hänga med, men jag vill ändå berätta att min egen slutsats är att även detta är desinformation.  Fast på ett mycket mycket djupare plan.  Gnostikerna kallade dessa desinformationsagenter Archons, som jobbade på många olika plan inkl. drömplanet, ljusets änglar, mörkrets änglar, alltså "gudar och demoner".  I dag i så fall via allt det som inte erkänns men som ändå påverkar människor på alla nivåer av samhället.  Lasse Wilhelmson sa en gång till mig att "De som tror att de är utvalda för viktig information är lättast att styra." (2008-07-26.)  Det är sant, ingen är så lätt att styra som den som tror att den har tillgång till priviligierad information.

Jag tror inte att det är människorna som är problemet, utan att problemet är att människor inte har genomskådat hur de manipuleras på nivåer de inte ens föreställer sig existerar.

Därför tror jag intelligentian BLOCKERAR LÖSNINGAR på mänsklighetens problem.  FÖR ATT den är MANIPULERAD utan att själv inse det eller utan att den ens vill föreställa sig att det är möjligt att den är det.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2014-01-30

 
Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​349-Varfor-BLOCKERAR-intelligentian-LOESNINGAR.html#comments .