Pissjidder och andra verkligheter

2015-05-30 12:00 LegeNet
Skriv ut

Vi har använt en verklighetskonstruktion som saknar begrepp för flera verklighetsdimensioner — som därför enligt den gamla verklighetskonstruktionen så att säga är "pissjidder".

Det talas om totalt 12 DNA-strängar, alltså 10 ytterligare som människan kan återknyta.  Det talas om att de 10 utgör vad vi kan uppfatta som "vårt högre jag".

Inom den gamla verklighetskonstruktionen finns inte någon plats för dessa.  De så att säga finns inte.

Det är viktigt att greppa att den gamla verklighetskonstruktionenen inrymmer vad som skulle kunna kallas "3D" — alltså rummet, fast vi tittar dessutom på klockan, så rum-tiden.  Om vi ska vara noga så har det redan där blivit mer än 3D.  I den meningen är inte de 10 DNA-strängarna fysiska.  Vidgar vi dock vår verklighetskonstruktion till att innefatta fler nivåer, då blir de 10 DNA-strängarna fysiska i den vidgade fysiken.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//