Naturligt hjälpsamma människor sätter dit varandra?!

2010-02-13 09:11 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-02-13

Människor ställer upp för varandra, det är i vår natur.  Se hur vi beter oss vid naturkatastrofer eller om någon håller på att drunkna.  Hur förklarar man då alla de sätt på vilket man från statliga och privata "myndigheter" försöker "sätta dit oss", när det naturliga hade varit att hjälpa tillrätta?  Mängder av myndighetsövergrepp jag läst om i media och även egen erfarenhet av hur lätt det är att göra ett misstag så att någon kommer och "sätter dit en" har för mig lett till en flera årtionden lång inre bearbetning.  För att försöka förstå.

Naturligt goda och hjälpsamma människor försöker istället sätta dit varandra, då de hamnar i system.  Vad är det som pågår?!  Antingen måste man tro att människor har någon brist som gör att vi skapar system som i sin tur gör att vi tappar vår mänsklighet.  Eller att det är något annat.  Teologiskt har vi ju "det är djävulen", "denna världens gud".  Ett namn.  Men vad ska man tänka?  Antingen är vi stupida eller så befinner vi oss under någon form av dolt krig, som vi inte förstår försvara oss i.

Gäng av olika slag kan bete sig omänskligt.  Är det själva gruppbeteendet, att vi för att hålla ihop gruppen inte ifrågasätter, som gör oss sårbara?  En skicklig ledare kan styra en hel grupp.  Räcker det som förklaring - några "ruttna ägg" plus vår tendens att inte ifrågasätta gruppen?

Angående det dolda kriget så har Dr Rima Laibow ett angeläget budskap:
"Dr Rima Laibow Speaks on Codex Alimentarius - Food Nazification".

Leif Erlingsson
2010-02-13