Hur definierar du verklighet?

2010-02-08 17:12 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-02-08

Varför "vad som är verkligt" tycks beskriva helt olika universum mellan olika individer har länge upptagit mitt tänkande. I dag insåg jag att för en kategori så är själva definitionen på verkligt det som skola, medier och konsensus dikterar. För denna kategori är en fysisk upplevelse i strid med denna definition inte verklig, ens när de själva upplever den. Detta anknyter till Jon Rappoport:s “Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan)”, som jag illustrerat till vänster i denna bild, som jag ritade som illustration till "Den mörka sidan", 2008-08-29.Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighet

Leif Erlingsson
2010-02-08