Död eller liv, hur väljer du?

2012-02-15 17:30 Leif Erlingsson
Skriv ut

En delning, en sortering av själar sker.  För det finns de som vill få ett slut på ekonomi och ekologi i dödsspiral för en värld av hjärtats intelligens och ofantligt globalt välstånd grundat på total respekt för allt levande, heder och samarbete över alla kulturgränser.

På språket "symboliska" uttrycker dödskulten i klartext rakt i ansiktet på oss sanningen om sina ockulta människooffersritualer.  Som t.ex. vid denna ceremoni vid OS i Beijing 2008 där man berättar för oss den symboliska innebörden i den ockulta människooffersritualen i London 2005-07-07 där 13 oskyldiga offrades i en buss, "Disclose.tv:  London 2012 7/7 Olympics Sacrifice Ritual".  7 år efter människooffersritualen 2005-07-07 är 2012-07-07.  Ska Mega-människooffersritualen ske då?  Lyndon LaRouche talade 2012-02-06 i en webcast, "Thermonuclear WAR will happen SUDDENLY (Extinction Level Event) 2012", om att det brittiska imperiet under drottningen nu desperat önskar utplåna Kina och Ryssland och antyder att strategin kan vara att slå till först med kärnvapen.  Men tänk om dödskulten faktiskt planerar en yttersta slut-orgasm 2012.

Lyssna gärna på den intuitive forskaren Rik Clay, som antagligen var något sådant på spåret när han dog faktiskt samma år som OS i Beijing 2008, efter att han talat bl.a. om "2012 Zion Olympics" och hur detta hänger ihop med den nya tidsåldern och hur en "slutspelets Messias" (an "end game messiah") kommer att presenteras för oss kring 2012.

Rik Clay juni 2008, timme...

  1. Rik Clay - The Cosmic Mind: Zion 2012 Olympics 2008-06-08, MP3
  2. Rik Clay - The Cosmic Mind: The End Game Messiah of 2012 2008-06-08, MP3
  3. Rik Clay - The Cosmic Mind: Q & A 2008-06-12, MP3
  4. Rik Clay - The Cosmic Mind: Q & A Continued 2008-06-12, MP3


Medvetandeutveckling för efterblivna?

Kanske min och dödskultens agenda är en och densamma, upplysning, fast dödskulten kommit till slutsatsen att ingen annan möjlighet att snabbupplysa mänskligheten finns än kognitiv beteendechockterapi?  Eller är inte målet alls snabbupplysning, utan att vi ska ge vårt tysta bifall till att utrotas, vilket bifall alltså enligt en schaman jag talat med skulle vara extra smaskigt för de lägre astrala regioner som dödsritualer sänder sin energi till.

Oavsett vilket så är det ett oerhört högt karmiskt pris som betalas av de själar som medvetet låtsas sova.  Som Kjell Alinge skrev till mig på mailinglistan Mediekritik 2006-02-24 00:41:50, "Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder".  Dödskulten jobbar för att fånga själar, och envar själ som medvetet vill utöka och arbeta för okunnigheten, kryperiet och det globala folkmordet (se ex. Google "A Poisoned World" site: youtube.com), den globala våldtäkten på livets helighet, alla dessa är dödskultens villigt fångade själar.

Men en delning, en sortering av själar sker.  För det finns de som vill få ett slut på ekonomi och ekologi i dödsspiral för en värld av hjärtats intelligens och ofantligt globalt välstånd grundat på total respekt för allt levande, heder och samarbete över alla kulturgränser.

Död eller liv, hur väljer du?

Leif Erlingsson
2012-02-15