Begynnande visdom

2009-09-11 23:04 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2009-09-11

Det finns en märklig tendens att avfärda nya idéer för att de inte är färdigtänkta, snarare än att utveckla dem.  Detta samtidigt som världen är full av begynnande visdom, utpekande alternativ till "pengar, politik, religion, okunnighet, rädsla, bedrägliga ledare och de hemska resultaten av stora fel" [min översättning]. [1]

Just i dag den 11 september 2009 är det åttaårsdagen av en av alla de attacker mot meninge man som 'pengar, religion och politik - paradigmet' använder för att försöka hålla fast oss i sitt grepp. [3, 4, 5]  Visare mönster för civilisation börjar synas.  Låt oss utveckla dem.  Den begynnande Zeitgeist-rörelsen fokuserar t.ex. på resursbrist.  Och har teknologiska lösningar. [2]

Forskning inom fjärrskådande och fjärrinfluerande samt näraliggande ämnen är bara en av många indikatorer att våra kroppar är det som binder samman 'det stora okända' med det prosaiska materiella.  Vi är både andliga och materiella.  Om vi är obalanserade, kommer vi att misslyckas.  Alltså, om vi är 'högt uppe i det blå', så misslyckas vi.  Om vi är bara 'jordnära', men aldrig anslutna 'dit upp', så misslyckas vi.

En alltmer spridd medvetenhet om vår nuvarande civilisations dårskap är en nödvändig komponent.  Att diskutera lokala lösningar ute i de lokala samhällena, en annan.  Vi måste börja tala med varandra.  Ansikte mot ansikte, granne till granne.  Vi behöver skapa kloka principer, snarare än ägna överdriven energi över vem som för tillfället är satt att administrera dem eller över enskilda frågor.  Om de drivande principerna är visa och följs, varför skulle vi behöva bli oense om detaljer? [1]

Min känsla har länge varit att jag hållit på att samla pusselbitar till ett enormt pussel. [6]  Ett multidimensionellt pussel.  Min känsla nu är att tiden har kommit för en 'översiktsbild', en vägvisare, så pusselbilden framträder för alla att se.  Jag bör notera att många, många, många har gjort samma sak.  I det materiella hänseendet oberoende, men naturligtvis i det andliga hänseendet - 'där uppe' - hopkopplat.  ('Dit upp' i betydelsen en annan dimension, inte uppe i himmelen.)

Därmed slutar jag för dagen.

Leif Erlingsson
2009-09-11


1. "Seven Star Hand": Forging New Human Paradigms
http://feeds.feedburner.com/ForgingNewHumanParadigms

2. Emergent Movements
http://panacea-bocaf.org/
http://feeds.feedburner.com/ForgingNewHumanParadigms
http://thevenusproject.com/
http://www.thezeitgeistmovement.se/ (Swedish)

3. 911
http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book/
http://criminalstate.com/2009/09/what-role-did-the-u-s-israeli-relationship-play-in-9-11/

4. Flu
http://naturalnews.com/swine_flu.html
http://vaccinationsfaran.se/ (Swedish)
http://blog.lege.net/?/235-Censurien-pa-DN.html#c2012 (Swedish)

5. Fluorid
http://fluoridealert.org/
http://www.vitaviva-info.com/sv/Health/Health_Info_Details.382.aspx (Swedish)

6. Pieces of a puzzle?
http://leiferlingsson.lege.net/
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/ (Swedish)
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2009/08/31/verkligheter/ (Swedish)
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2009/03/29/omloppsbana-lojligt/ (Swedish)
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2008/12/20/varfor-jag-gick-ur-mormonkyrkan/ (Swedish)

The article in English:
http://leiferlingsson.lege.net/2009/09/11/emergent-wisdom/

The article in Swedish:
http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2009/09/11/begynnande-visdom/


Kommentar (1)

PS: Den som dukar under för förgiftning kan inte jobba på visdom, så ge f-n i vaccin (gift - se http://rense.com/general87/mill.htm och brottsanmälan mot vaccintillverkarna Baxter och Avir http://vaccinationsfaran.se/baxter.html) och stärk istället ditt immunförsvar, samt ladda upp bl.a. med kollodialt silver. Jag trodde jag skulle ramla baklänges när man i sonens skola skulle säga till särskilt om han INTE skulle delta i floursköljning. Då vore det mindre giftigt med blysköljning eller kvicksilversköljning. Ändå tror jag att jag som förälder är ganska ensam om att säga nej. Trodde "flourtanten" var något som tillhörde min barndom. Använd hellre koksalt som tandkräm, än tandkräm med flour! Efter några år utan flour kan det rentav tänkas att man kan börja tänka själv... det kan rädda ditt liv!

#1 Leif Erlingsson (Link) 2009-09-11 23:04