2010 - året då allt ändras

2010-05-15 09:37 Leif Erlingsson
Skriv ut

Året 2010 - innevarande år - anses vara det år när vår bild av oss själva som människor drastiskt stöps om.  Detta innebär stora känslomässiga omställningar.  Jag kan leda och stödja samtal om detta eftersom jag själv genomgått och genomgår samma omställningar.

Leif Erlingsson
2010-05-15


Uppdatering 2012-02-18:  Det blir istället i år, 2012.  Se vidare Omprogrammering av perceptionsmatrisen från 2012-02-17.

Senast uppdaterad 2012-02-18 08:11