Allt är bak-fram

2009-11-26 22:10 Leif Erlingsson
Skriv ut

Min översättning:  "Så länge som vi misstolkar resultatet som orsaken, så kommer vi oundvikligen att avskärmas från möjligheten att nå en djupare nivå av förståelse." (Casing-teorin, av Gwandau-teamet, ett helt ny angreppssätt på fysiken bakom den extraterrestriala motorn, baserad på David Barclays enhetsteori.)

Originalcitat & länk: "And as long as we misinterpret the effect for the cause, we will inevitably be screened off from the possibility to reach a deeper level of understanding." (The Casing Theory, by the Gwandau Team, An unprecedented approach to the physics behind the extraterrestrial drive, based on David Barclay's Unity theory. http://www.gravitycontrol.org/forum/index.php?topic=328.0)

Senast uppdaterad 2009-11-26 22:34