Affärsidén med den holistiska detektivbyrån

2016-10-31 17:00 LegeNet
Skriv ut

Min hela affärsidé med det företag Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå* jag för snart sju (7) år sedan registrerade var just att hjälpa människor med övergången mellan den enligt BBC dokumentären med det namnet "hypernormaliserade" men helt falska "verkligheten" och den verklighet som håller på att skapas.  Jag överskattade uppenbarligen därvid hur snart människor skulle börja efterfråga denna hjälp.  Se gärna http://lege.net/bollplank-utan-baktankar.html som jag satte upp på anslagstavlor i trakten där jag bor 2009-11-07.  Något av anslagen sitter fortfarande uppe!  Den här texten försöker också skissa lite:  http://lege.net/att-navigera-nasta-paradigm.html .  Den pekar på hur min egen livsresa förberett mig för detta arbete.
*:  Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå:  Holistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys, Multidimensionell stigfinnare.

Nu kan det dock vara nära.  Verkligheterna kan snart inte hållas isär längre…  Rekommenderar att se BBC dokumentären HyperNormalisation av Adam Curtis för hur en helt falsk "verklighet" görs till "det normala", så verklig verklighet känns overklig,  https://thoughtmaybe.com/hypernormalisation .  Sedan bör man givetvis gå ännu djupare i analysen, för Adam Curtis beskriver ju vad som är och hur, men inte det djupare bedrägeriet så som Ola Alexander Frisk gör:  "However, Curtis stays on the surface and is therefore stunned to find that everything appears to be so hollow."  (Ola Alexander Frisk, http://hyperdialog.blogspot.com/2016/10/hypernormalisation-by-adam-curtis.html ).

Det är alltså "kriget om verkligheterna" som är det verkliga kriget, och där tar man nu till alla medel.  Den verkliga censuren är menad att vara dold, det är därför man i det privata oftast kan gå runt den, men i det offentliga är censuren stenhård.  Makten låtsas att den inget begriper…  Spelar dum!  Det håller dock nu på att slå tillbaka, genom att människor är allt mindre rädda för att bli kallade allt möjligt klet, vilket har varit sättet att mobba in människor till lydnad till de verkliga brottslingarna.
 

Egen nätkommentar 2016-10-24:

När diskrepansen som nu är total mellan verklighet och narrativ blir också den mentala kortslutningen total.  Det blir ständiga kollisioner med tankeblockeringar vilket hos flertalet resulterar i mental kortslutning, i oförmåga att hantera korrekt information.  Korrekt information och sunt tänkande blir därmed obegripligt för flertalet.  I praktiken blir deras intelligens negativ i dessa lägen.  (Se t.ex. HyperNormalisation av Adam Curtis på BBC som en bra introduktion till perceptionshanteringen.  Eller som Investeringsanalytiker Catherine Austin Fitts konstaterar, "It's Fiction, Folks!".)

Ola Alexander Frisk har senaste månaderna jobbat hårt med ny ännu opublicerad text om "det mystiska förnuftet" där allt ska bli kristallklart och med klara definitioner av alla begrepp.  Se hans tidigare arbete på hyperdialog.tk, där du även finner Adam Curtis HyperNormalisation.  Det Frisk redan har visat i det tidigare publicerade är hur västs vetenskap har eliminerat dynamiska relationer för att människor ska ta för givet att endast statiska relationer konkret kan förstås.  Detta är alltså inledningen av den "gas-lighting" (jmf. Catherine Austin Fitts text) vi alla sedan århundraden är utsatta för.
 

Dessutom visar nu även "Big Data Analysis" att verkligheterna inte länge kan hållas isär:
(clif high gör big data analysis för att se vad som snart kommer att vara ute i det öppna.)

https://twitter.com/clif_high/status/792822081020829698


clif @clif_high

Ack! As forecast: 'confusion language' is starting! Wait til the 7th! And the Markets IMPACTS! #BTC? Got AU? AG?

[ clif_high__Big_Data_analysis__confusion_language_is_starting.png ]

    Retweets 12
    Likes 26
    pak4l mt tetro William Lester Gabriel D Vine Wile E Coyote Maveric DB LegeNet Dolans Dank Memes

9:14 PM - 30 Oct 2016
0 replies 12 retweets 26 likes
 

En ny kapitalism föds:

"When cronyism crashes (late 2016, early 2017), shit will happen.

In the midst of the verbal, politically 'correct' social media manure that will be spewing out of people expousing, at the top of their desperately heaving minds and lungs, the 'end of capitalism', the fertilizer will already be doing its work, and real capitalism will be breaking out at the level of the real economy here in USAPop.  People, here as in the failing USSR, will, once the msm-propaganda pressitutes are gone from their tv stream, get moving vertical again, letting 'capitalism' erupt in a way that has not existed since the days of the Yankee traders racing across the Pacific in clipper ships.

Capitalism is ALWAYS seeded by desperation!  Trade between humans IS captialism, and trade can only be stifled, never stopped.

The eruption of capitalism here in USAPop will be your local temporal marker for the germination of what we have called AMRev2 (American Revolution 2) here at halfpasthuman since 2004.  This will NOT be a revolution like any ever before manifest on this planet.  It is a thinker's and a maker's revolution, not a warrior's fight!"  (clif high, Welcome to YOUR AMRev2!, 5:32 PM - 30 Oct 2016, http://www.halfpasthuman.com/#timetalks .  (Arkiveras senare på  http://www.halfpasthuman.com/essay_access.html .))
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-10-31

//